Persona – ett rekryteringsföretag i toppklass
Persona toppar listan över landets främsta rekryteringsföretag och har två år i rad utnämnts till Sveriges bästa rekryteringsföretag enligt kundnöjdundersökning.
Persona har, enligt en undersökning utförd av Regi (Research & Strategi) haft den överlägset största andelen nöjda kunder, fått högsta betyg i åtta av tio kategorier och hamnat i topp när det gäller såväl kompetens och förtroende som leveranssäkerhet.
– Bakom framgångarna ligger höga krav på kompetens, kontinuerligt lärande, ständig utveckling av våra metoder och en helhetssyn, säger Kerstin Eiserman, legitimerad psykolog och partner, Persona.
Personas konsulter, som samtliga är legitimerade psykologer, har både djupa kunskaper om interaktionen mellan individer och grupper och lång erfarenhet av arbetslivets villkor. Personas kunder är såväl börsnoterade storföretag som småföretag, kommuner, landsting och myndigheter.
 
Persona arbetar tvärvetenskapligt med utgångspunkt ifrån perceptionspsykologi, som handlar om hur vi uppfattar och tolkar vår omvärld, och nära modern hjärnforskning. Personas konsulter kartlägger individer i relation till företagskultur och ledningsstil, samt genomför tester och personliga samtal för att ta reda på såväl svaga som starka sidor, omdöme, mognad, verklighetsuppfattning, ledar- och samarbetsförmåga och stresstålighet.
Uppdragsgivaren får ta del av resultatet genom en muntlig avrapportering, men först efter det att individen fått en ordenlig resultatåterkoppling.
– Målet är att chefer och medarbetare ska hamna rätt, utvecklas, bli mer effektiva och motiverade, fastslår Kerstin Eiserman. Vår ledstjärna är att bygga långsiktiga kundrelationer och bidra till mänskligare, mer dynamiska och konkurrenskraftiga företag. Det kan vi göra genom att bedöma människor på ett djupare plan och urskilja deras förutsättningar att passa in i en viss roll, grupp eller kultur.

Persona

Bransch:
Tjänster

Telefon: 08-234660
Fax: 08-211403


Email:
persona@persona.se

Hemsida:
www.persona.se

Adress:
Persona
Sturegatan 6
11435 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN